ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η NAVARINO TRANS EE, παρέχει υπηρεσίες logistics και αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο.

Διαθέτει αποθήκη η οποία, είναι εξοπλισμένη με ράμπες φορτοεκφορτώσεων, φυλάσσεται 365 ημέρες τον Χρόνο από Ιδιωτική Εταιρείας φύλαξης και από προσωπικό της εταιρείας. Είναι εξοπλισμένη με συστήματα συναγερμού και παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ώστε να τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και φύλαξης των εμπορευμάτων.