Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας, NAVARINO TRANS EE, με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής δραστηριοποιείται στον τομέα των Διεθνών Οδικών Μεταφορών.

Με βασικούς πυλώνες τον ιδιόκτητο στόλο φορτηγών, τις φυλασσόμενες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες στον κλάδο των Διεθνών μεταφορών.

Βασικός στόχος μας είναι η οικοδόμηση μακροχρόνιων συνεργασιών με τους πελάτες μας, που θα βασίζονται στη συνέπεια, την ευελιξία, την αξιοπιστία και την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων τους.

Επιπλέον αποτελούμε μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία, που διευρύνει τους ορίζοντες προς την ανάπτυξη νέων συνεργασιών, προσφέροντας πάντα υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προσαρμοσμένες στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα επίπεδα.

Διεθνείς Μεταφορές
Πελάτες
Φορτηγά Οχήματα
Δυναμικό

Σε εβδομαδιαία βάση πραγματοποιούνται αναχωρήσεις φορτηγών από Ελλάδα προς Ευρώπη και το αντίστροφο, ενώ τα εμπορεύματα καλύπτονται από ασφάλεια CMR.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η NAVARINO TRANS EE, παρέχει υπηρεσίες logistics και αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ